dimarts, de desembre 04, 2018

És Nadal a la Terra,
                          la llum pren colors,
es precipita al vespre

i la nit és al món.

Esperem aquell reflex
del cel, l’aire net,
del futur, dies serens,
clarividència, art i màgia
per sobreviure al temps...

Per fruir de la vida,
per sentir concerts,
i esfumar desconcerts,
per celebrar mil festes,
per ballar sobre la rima
i sentir només poesia...